سلامتی پر انرژی

رویکرد کوانتومی به سلامتی شماسلامتی ما, بزرگترین ثروت است.

این مقاله برای به اشتراک گذاشتن مکتب فکری متفاوت از رویکرد مدرن سنتی به سلامت و تندرستی ایجاد شده است.

آنچه امروزه فناوری می تواند انجام دهد, صد سال پیش "جادو" تلقی می شد. ما معتقدیم رویکرد جدید سلامتی با انرژی کلید تکامل بیشتر بشر خواهد بود.

میدان نقطه صفر

میدان نقطه صفر حالت کوانتومی با کمترین انرژی ممکن است. هیچ ذره فیزیکی ندارد و انرژی حالت پایه است. انرژی یک سیستم در دمای صفر مطلق.

همه چیز در همه جا دارای انرژی نقطه صفر است از ذرات گرفته تا میدانهای الکترومغناطیسی و هر نوع میدان دیگری همه آنها را با هم ترکیب کنید و انرژی خلاء خواهید داشت .

میدان نقطه صفر به انرژی جنبشی گفته میشود که در تمام مواد زنده نفوذ میکند.

اعتقاد بر این است که تکان خوردن ذرات زیراتمی ناشی از میدان نقطه صفر است فوتون های مجازی به طور تصادفی بین میدان نقطه صفر و دنیای فیزیکی ما به جلو و عقب میپرند .

آنها با ذرات زیراتمی برخورد میکنند و جذب آنها می شوند که به حالت انرژی بالاتر برانگیخته می شوند.

پس از نانوثانیه انرژی دوباره توسط یک فوتون مجازی دیگر آزاد می شود که به میدان نقطه صفر باز میگردد فوتون را فوتون مجازی می نامند.

زیرا از میدان نقطه صفر می آید و میرود و اینجا نیست که در دنیای مادی بماند فقط در تبادل انرژی بین میدان نقطه صفر و جهان مادی استفاده می شود.

درک انرژی

هر چیزی که در کیهان وجود دارد از انرژی تشکیل شده است هر اتمی دارای الکترون است.

برخی الکترونها یشتری نسبت به سایرین به دور هسته خود می چرخند و برخی سریعتر از دیگران حرکت می کنند. انرژی موجود در یک تکه چوب در مقایسه با انرژی موجود در یک دیگ آب جوش بسیار کند حرکت می کند، اما هر دو دارای یک نوع انرژی هستند.

یک قانون علمی وجود دارد که میگوید انرژی نمیتواند ایجاد یا از بین برود، فقط شکل آن را تغییر می دهد.

انرژی جهانی نیروی خلاق زندگی است که تمام ابعاد جهان را به هم متصل می.کند سریعتر از نور حرکت میکند و فراتر از مکان و همه موجودات زنده انسان ،حیوانات گیاهان چیزی نیستند جز بسته ای از انرژی متراکم.

تمام بدن شما از انرژی زنده ای به وجود میآید که به طور مختلف به آنها اشاره میشود: چی (چین)، کی (ژاپن) مانا (پلینزی) پرانا ،((هند) روآخ در عبری و باراکا در کشورهای اسلامی زمان است.
3 وجود پر انرژی

انرژی اطلاعات در ارتعاش است یک انرژی منحصر به فرد دارای ارتعاشات متمایز است این ارتعاشات فرکانس ها تأثیر منسجمی بر هر انرژی دیگر دارند ،آب اکسیژن ویتامین های D، C، E ، مواد معدنی، ویتامینها، افکار و عشق نمونه هایی از انرژی ارتعاشی فرکانسها با ویژگیهای منحصر به فرد هستند.

منحصر به فرد بودن یک ماده در ساختار مولکولی نهفته است به عنوان مثال نمک - سدیم + کلرید یا آب = 2 X هیدروژن + 1 X اکسیژن به همین ترتیب ما انسانها یک رمزگذاری ژنتیکی به نام DNA داریم.

این توده انرژی متراکم انسان همراه با اطلاعاتی مانند سیستم توانمندسازی و از بین بردن ارزشها دوست داشتنها و دوست نداشتنهای عاطفی تمرکز ذهنی خواستهها و ترس ایجاد میکند و به یک فرد این هویت به طور آگاهانه و ناخوداگاه از طریق یادگیری مادام العمر برنامه ریزی می شود.

و تجربیاتی که ارتعاش متمایزی را برای شما ایجاد میکنند این ارتعاش شخصی زمانی که در

هماهنگی با تمام جنبه های ذهنی ،عاطفی جسمی و روحی قوی تر و سرزنده تر ایجاد . موجود پر انرژی هنگامی که فرد در این حالت بهینه است

تا می توانی خوب باش تا احساس خوبی داشته باشی تا خوب فکر کنی خوب انجام بده تا خوب زندگی کنیدکند.

شما یک انرژی ارتعاشی هستید که به صورت یک جسم ماده بیرونی که توسط یک میدان نامرئی احاطه شده است ظاهر می شود: میدان زیستی یا میدان انرژی زیستی تمام اطلاعات فیزیکی ذهنی و احساسی شما در واقع به عنوان الگوهایی در این میدان انرژی که) معمولاً به عنوان هاله شناخته میشود) ذخیره می شود.

حوزه انرژی انسانی 

میدان انرژی زیستی شما یک ماتریس پرانرژی است که به عنوان "پوست" اجسام انرژی درونی شما شکل میگیرد و بدن فیزیکی بیرونی شما را در همه جهات احاطه ا کند Biofield شما با همه چیز در داخل و اطراف شما تعامل دارد.

به هر فکر ،کلمه احساس انتخاب و عمل شما فوراً واکنش نشان می دهد و الکترومغناطیسی است و با انرژی به بدن فیزیکی شما نفوذ می کند.

شما یک ساختار زنده پیچیده هستید و انرژی آن ساختار گاهی اوقات Biofield انرژی کوانتومی نامیده می.شود.

در واقع ما موجودات بسیار پیچیده ای هستیم که به صورت ترکیبی از حداکثر 22 حالت ارتعاشی به هم پیوسته با حداکثر 14 رشته DNA که همگی بر اساس انرژی نور هستند وجود داریم.

این انرژی به مراکز انرژی شما که معمولاً به عنوان چاکرا شناخته میشود جریان می یابد که گرداب های انرژی هستند مراکز اصلی انرژی (چاکراها) در برخی از غدد هورمونی اصلی واقع در امتداد طناب نخاعی وجود دارند.

غدد بسته به حالت انرژی نقش بسیار مهمی در ترشح هورمون ها دارند. این جریان نشاط سلامتی شما را تعیین میکند

بیشتر ناراحتی ها در طی یک دوره زمانی به یک بیماری تبدیل میشود که میتواند به 3 دلیل اصلی محدود شود

1 کمبود انرژی

2 انسداد و عدم تعادل انرژی

.3 اختلالات انرژی

شکل :8 میدان زیستی تحریف شده انسانی

یک سلول انسانی سالم باید بین 70-90 میلی ولت ساطع کند با این حال انتشار سلولی بیشتر بزرگسالان بین 40-50 میلی ولت است. این تأیی  کند که ما (انسان)(ها برای قرار گرفتن در شرایط می همکوستاز کمبود انرژی داریم.

فرسودگی انرژی به دلیل استرس سبک زندگی است مانند ،استرس افسردگی، کمبود خواب استراحت کمبود تغذیه و استرس محیطی مانند E-smog، EMF، آلودگی و تشعشعات.

انرژی از طریق 14 کانال به هم پیوسته و یا نصف النهار انرژی توزیع می شود. باید از تمام سلولهای بدن عبور کند و این چیزی است که عملکرد آن سلولها را تنظیم می کند.

اگر انسدادی در آن نصف النهارها داشته باشیم بافتی که توسط آن انرژی تامین میشود به درستی عمل نمی کند مواد مغذی را جذب نمیکند و نمیتواند به درستی از شر مواد زائد خلاص شود.

بافت ممکن است خراب شود ممکن است به محلی برای باکتریها تبدیل شود یا برخی ناسازگاری های دیگر بدن تا زمانی که عملاً انسدادهای انرژی یا علت انسداد را برطرف نکنیم بهبود بیماری ممکن است کاملاً محدود باشد.

هر مشکلی که در بدن فیزیکی داریم در واقع با انسداد جایی در این میدانهای انرژی آغاز میشود به عبارت دیگر تمام شرایط دژنراتیو ناشی از این انسدادها است.

علاوه بر سبک زندگی و استرس های محیطی ما انسانها استرسهای ،روحی، عاطفی نیز داریم که باعث انسداد انرژی و عدم تعادل می.شود.

مثال؛ تضاد ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه تضاد ارزشی، تضاد .اعتقادی این مسائل و علل بر الگوهای ارتعاش و عملکرد Bio-field شما تثایر میگذارد در نتیجه به Bio-field آسیب می زند یا مخدوش می شود.

هنگامی که میدان تحریف یا آسیب دیده باشد قادر به عملکرد در شرایط بهینه نیست و بنابراین قادر به تامین حیات طبیعی انرژی نیست که بدن ما از آن گرسنه است هنگامی که این شرایط ادامه یابد تحریف ها و اختلالات میدان زیستی میتواند به صورت بیماری روحی و بیماری بیرونی ظاهر شود.

.6 توانایی شفابخشی شگفت انگیز در انسان

بزرگترین قدرت در جهان نیروی زندگی شماست! انرژی که شما را زنده نگه میدارد هر ذره از شفای شما را نیز تقویت میکند بدن شما دائماً به بهترین شکل ممکن برای حفظ و بهبود حوزه حیاتی خود کار می کند.

ترمیم قسمتهای آن در صورت ،نیاز ،بازسازی، تعادل مجدد و بهینه سازی تمام عملکردهای آن این نیروی شفابخش در شرایط مساعد قوی و کامل است.

به استثنای موارد نادر ژنهای شما حاوی دستورالعمل های کامل برای هر نوع خود درمانی هستند. به طور خودکار اتفاق می هوش ذاتی بدن ما بهتر میداند و تمام منابعی را که برای درمان نیاز دارد در اختیار دارد.

هنگامی که آسیب میبینید گلبولهای سفید خون به نام نوتروفیل ها به سمت محل عفونت هجوم می.آورند. سایر سلول های خونی به نام مونوسیتها خود را به لاشخور تبدیل می کنند

(ماکروفاژها) برای بلعیدن بافت مرده و کمک به کنترل التهاب اگر استخوانی را بشکنید، سلولهای استخوانی به نام استئوبلاست وارد عمل میشوند تا لبه های زبر را دوباره به هم ببافند و آسیب سلولی ناشی از بیماری یا درمانهای خشن در مورد سرطان هپاتیت و سایر بیماری ها توسط همان انبوهی از معجزه گران میکروسکوپی ترمیم میشود.

سلولهای زیادی در بهبودی به ما کمک میکنند که هرگز نمیتوانیم همه آنها را بشماریم و این سلولها برای انجام وظایف خود به انرژی نیاز دارند.

بدن ما همیشه هوس انرژی دارد زیرا بیشتر اوقات در حالت کمبود انرژی هستیم بدن ما میداند که برای اصلاح و ترمیم خود به انرژی کافی نیاز دارد.سایر روش های درمانی

بیشتر رویکردهای انرژی درمانی نوعی است که به عنوان انرژی درمانی بیوفیلد شناخته می شود.

این دسته از شفا تقریباً شامل هر روشی است که از انرژی جهانی نیروی حیات که انرژی شفا نیز نامیده شود استفاده می کند.

برخی از روشهایی که در این زمینه قرار میگیرند عبارتند از : ریکی لمس کوانتومی چی گونگ لمس درمانی و لمس شفابخش و...

ایده اصلی این شفا این است که یک پزشک به نوعی انرژی شفا را دستکاری میکند و این انرژی را به مشتری می دهد/ انتقال می یابد. با این حال برخی از زمینههای نگران کننده در چنین عملی وجود دارد زیرا شفادهنده میتواند تحت تأثیر انرژی تسهیلگر قرار گیرد یا تسهیلگر تحت تأثیر انرژی منفی شفادهنده قرار گیرد.

AFT Energy Healing

انرژی درمانی AFT  که معمولاً به عنوان شفا نقطه صفر شناخته میشود به اعمال اهرم شفا کوانتومی بر روی محصولات ENERGIZED بدون دخالت دستکاری هیچ فردی اشاره دارد.

درست مانند استفاده از نور برای انجام نور درمانی و موسیقی برای انجام صدا درمانی است.

AFT Healing نیز از محصولات ویژه ای استفاده کند که در رزونانس نقطه ENERGIZED صفر طنین انداز میشوند.

محصولات بایو انرژی

https://amega.ir/products1

محصولات AFT Energized طوری برنامه ریزی میشوند که در رزونانس میدان نقطه صفر طنین انداز شوند.

هنگامی که این محصولات با میدان زیستی ما تماس پیدا میکنند هوش ذاتی ما میتواند تشدید منبع جهانی را تشخیص دهد و به طور معجزه آسایی میتواند از رزونانس محصولات انرژی برای عملکرد به عنوان یک پل یا آنتن برای منبع حیات جهانی استفاده کند انرژی را از محیط خارج می کند.

درست مانند در یک اتاق باشید و صدایی نشنیدید یک رادیو بگیرید و شروع به تنظیم کانالها کنید و اکنون می توانید صدها کانال رادیویی را بشنوید که بدون رادیو نمی توانید بشنوید.

با استفاده از محصولات شفابخش AFT Energized، از تأثیر منفی شفا دهنده که بر تسهیل کننده تأثیر می گذارد و بالعکس تسهیل کننده که بر درمانگر تأثیر میگذارد یا دستکاری می کند جلوگیری می کنیم.

تمام مراکز اصلی انرژی را فعال متصل و بهینه میکند و جریان بهتری از انرژی ایجاد میشود و در سراسر بدن کند

غدد اصلی متصل شده از طریق سیستم غدد درون ریز را فعال میکند که این غدد را بهینه می ترشح هورمون های حیاتی خوب وضعیت ذهنی عاطفی و فیزیکی ما را هماهنگ کند و هموستاز را ایجاد میکند.

محصولات آمگا نه تنها از شفا پشتیبانی می کند بلکه انرژی شما را نیز تقویت میکند عملکرد انرژی شما را افزایش می دهد ،شهود ،خلاقیت ثبات ،عاطفی آگاهی ،ذهنی ،حافظه تفکر انتقادی، تصمیم گیری و مدیریت استرس شما را گسترش می.دهد.

از آنجایی که بدن شما انرژی متراکم است و ما در هر عملی انرژی اعمال میکنیم باید دائما انرژی را دوباره پر کنیم. استفاده از محصولات پرانرژی AFT به بدن ما این امکان را میدهد که به طور مداوم منبع، التیام و حفظ شرایط هموستاز را در تمام مدت حفظ کند.

غده تیروئید از جمله موارد دیگر بر متابولیسم تأثیر می گذارد

پاراتیروئید کمک به تنظیم سطح کلسیم در (خون

غده هیپوفیز (هورمون های مختلفی ترشح

میکند که برخی از آنها بر غدد دیگر تأثیر می گذارد

هیپوتالاموس منطقه مغزی که غده هیپوفیز را کنترل میکند

غده تیروئید از جمله موارد دیگر بر متابولیسم تأثیر میگذارد

پاراتیروئید کمک به تنظیم سطح کلسیم در (خون

تخمدان (هورمون های جنسی ازنانه ترشح می کند

غدد آدرنال کمک به تحریک پاسخ جنگ یا گرین)

پانکراس

(تنظیم سطح قند خون

(هورمون های جنسی مردانه ترشح میکند

AMWand قلم اموند 

از ترکیبی ویژه از 14 ماده معدنی و کریستال دانه بندی شده تشکیل شده است که با استفاده از فناوری اختصاصی AFT ما انرژی میگیرد تا در رزونانس نقطه صفر طنین انداز شود.

این محصول درون یک محفظه به اندازه قلم از جنس استیل محصور شده است و با خلاء شارژ میشود تا در نقطه صفر طنین انداز شود.

هنگامی که از AMWand استفاده میشود هوش ذاتی Biofield ما می تواند تشدید منبع جهانی را تشخیص دهد و به طور معجزه آسایی از تشدید AMWand برای عملکرد به عنوان یک پل یا به عنوان آنتن برای منبع انرژی نیروی حیات جهانی از محیط استفاده کند.


اموند پرو PRO شگفتی انرژی اسکالر نقطه صفر- 

هنگامی کهبا قلم اموند Biofield ترمیم و متعادل میشود انرژی نیروی حیات به بدن مکیده می شود و بنابراین:

رزونانس انرژی تمام اتمها را افزایش میدهد و در نتیجه سلولها را قادر میسازد تا در قسمتهای پاکسازی جوان سازی و احیای سلولی با عملکرد بهینه عمل کنند.

تمام مراکز اصلی انرژی را ،فعال متصل و بهینه میکند و جریان بهتری از انرژی را در سراسر بدن ایجاد می کند.

تمام غدد اصلی بدن ما که از طریق سیستم غدد درون ریز به هم متصل هستند را فعال میکند این باعث بهینه سازی ترشح هورمون های حیاتی و خوب میشود.

وضعیت ذهنی عاطفی و فیزیکی ما را هماهنگ میکند و باعث ایجاد هموستاز وضعیت بهینه و متعادل بدن انسان می شود.

اموند امگا نه تنها از شفا پشتیبانی میکند بلکه انرژی شما را نیز تقویت میکند و عملکرد پرانرژی شما را افزایش می دهد. تواناییهای ،شهودی ،خلاقیت ثبات ،عاطفی آگاهی ،ذهنی حافظه تفکر انتقادی تصمیم گیری و مدیریت استرس شما را افزایش میدهد.

توانایی شما را افزایش میدهد تا همیشه در یک حالت متعادل بهینه باشید .

مزایای AMWand:

1.کمک میکند تا در عرض چند ماه 5-10 سال جوان تر به نظر برسید و احساس کنید

2 به تسکین درد کمک میکند

.3 ممکن است سرزندگی قدرت انعطاف پذیری و سطح انرژی را افزایش دهد

4 به بهبودی سریع کمک میکند

5 به دلیل بهبود ایمنی باعث بهبود سلامت می شود

6 ممکن است اثر بخشی محصولات مراقبت از بدن و پوست را از طریق جذب بهتر در بدن افزایش دهد

7 ممکن است قدرت مواد معدنی و ویتامینها را در غذاهایی که میخوریم و آبی که مینوشیم افزایش دهد.

8 به تسکین دردها و تکمیل کمبود انرژی در حیوانات خانگی ما کمک میکند و گیاهان ما را با انرژی بیشتری تزریق میکند و به رشد سریعتر و قوی تر آنها کمک می کند.

9به محافظت در برابر esmog و امواج الکترومغناطیسی که توسط وسایل برقی منتشر می شود کمک می کند.

10ممکن است به خنثی کردن عناصر مضر مایعاتی که مینوشیم هوایی که تنفس میکنیم و غذایی که می خوریم کمک کند.

نحوه استفاده از اموند : WANDING وندینگ 

به فرد یا حیوان یا منطقه آسیب دیده یا غذا اشاره کنید و در جهت عقربه های ساعت در دایرههای موزون و یکنواخت برای هر تعداد ثانیه یا دقیقه بچرخانید. 

وندینگ یا چرخاندن قلم یک جریان از طوفان انرژی ایجاد میکند تا تمام انسدادهای انرژی در بدن ما را پاک کند.

برای بهترین نتیجه AMWand را تا جایی که ممکن است نزدیک کنید همچنین اشکالی ندارد که ناحیه آسیب دیده را لمس کنید و با نوک عصا به صورت دایره ای مالش دهید.

آزمایش فوق العاده قلم اموند amwand امگا بر روی استرس و خون انسان توسط دکتر یوهر با میکروسکوپ نیکون با دوبله پارسی

حتما ببینید 😍

اطلاعات کامل در مورد قلم فوق العاده اموند آمگا:

https://amega.ir/AMWAND-PRO

قلم امول

بازگشت به بالا
شماره تلفن های پشتیبانی: ۰۲۱۴۴۳۸۸۸۱۶ - ۰۹۱۲۶۲۲۲۶۱۱
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز (حتی تعطیلات) پاسخگو و آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان تلفنی و یا در تلگرام هستیم 😊

همراه ما باشید!

Copyright AMEGA © 2016 - 2024
ورود/ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید